Bienvenidos

Peruanos en Suecia es un colectivo que se reúne para informarse, discutir y llevar a cabo acciones en favor de las luchas y causas justas en Perú e informar tanto a la comunidad peruana como a la sociedad sueca sobre la situación social, política y económica del Perú y de Suecia.onsdag 30 maj 2012

EXPLOATERINGEN AV GRUVDRIFTEN OCH MILJÖN I PERU

Att tala om exploatering av gruvdriften i Peru är som att tala om 500 år av slaveri och miljontals döda människor samt förorening av vatten, skövling av stora skogsområden och förorening av miljön. Det för det nästan omöjligt att bedriva jordbruk och bidrar till en rad sjukdomar med förlust i människoliv och försvårar boskapsuppfödning. Redan på 1500-talet lade det spanska imperiet grunden till den tragiska gruvdriften i Peru. Därefter fortsatte det engelska imperiet, under 1900-talet, att exploatera gruvorna för att i dagsläget exploateras av det nordamerikanska imperiet.  De stora naturresurserna borde tillfalla det peruanska folket. Tyvärr förhåller det sig inte så eftersom den imperialistiska, ekonomiska och krigiska makten exploaterar naturresurserna med ett enda syfte att utvinna den största möjliga vinsten. Miljontals peruaner har mördats, torterats, fängslats och förföljts i kampen för att definitivt sätta punkt för systemet för exploatering. Tyvärr har denna enorma uppoffring inte gett någon positiv utdelning på grund av oligarkin och de servila regeringarna i Peru som fortsätter att försvara de kapitalistiska företagen.
Den aktuella presidenten OLLANTA HUMALA, liksom de tidigare presidenterna, har än en gång förrått det peruanska folket, som trodde på deras nationalistiska anföranden och deras löften att skydda miljön. För närvarande stöder regeringen det nordamerikanska företaget NEWMONT MINING, som vill exploatera CONGA - en gruva med rika guldfyndigheter som hittats i en vattenreservoar och som är mycket viktig för jordbruket och för human konsumtion.
Det peruanska folket kämpar mot den neoliberala kapitalismens exploatering av CONGA gruvan och mot den förrädiska regeringen Ollanta Humala. När det gäller det svenska samhället - och i synnerhet dess pensionärer - ber vi att de stödjer oss i denna kamp och att de på inga villkor tillåter att deras pensionspengar placeras i projekt som våldför sig på peruanernas mänskliga rättigheter. De administrativa ansvariga för pensionsfonderna har placerat hundratals miljoner kronor i företaget NEWMONT MINING som exploaterar gruvan CONGA.Man har förstört miljön och hälsan för människor boende i området.
                                       
    STOPPA EXPLOATERINGEN AV GRUVDRIFTEN I PERU - SKYDDA LIVET!                                  STOPPA CONGA !
Peruaner i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar