Bienvenidos

Peruanos en Suecia es un colectivo que se reúne para informarse, discutir y llevar a cabo acciones en favor de las luchas y causas justas en Perú e informar tanto a la comunidad peruana como a la sociedad sueca sobre la situación social, política y económica del Perú y de Suecia.onsdag 16 maj 2012

Peruanos en Suecia apoya la lucha del pueblo de Cajamarca

Till Sveriges Regering
Fredrik Reinfeldt (M)
Jan Björklund (FP)
Annie Lööf (C)
Göran Hägglund (KD)
Angående Miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheterna i Latinamerika, genom att våra Svenska AP fonder investeras i gruvbrytningen i Cajamarca Peru.
De svenska pensionsfonderna investerar i ett stort antal oetiska företag i Latinamerika som kränker mänskliga rättigheter och motverkar en hållbar utveckling. Svenska AP-fonderna ska i sin placeringsverksamhet “uppbära allmänhetens förtroende”, vilket bör innebära att de svenska pensionspengarna ska växa på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt.
Varför investeras då en halv miljard kronor av våra svenska AP fonderna i gruvbolaget Newmont Minas Congas? Ett gruvprojekt som kommer att torrlägga och försgifta av bly eller arsenik viktiga vattenkällor och som hotar vattentillgången för tusentals människor i provinsen Cajamarca i Peru. Dessutom används kvicksilver och cyanid vid guldbrytningen, som hotar människors hälsa och rätten till ett bra liv.
Provinsen Cajamarca fortsätter, efter flera decenniers gruvdrift, att vara en av Perus fattigaste, trots de rika naturtillgångarna.
Guldbrytningsprojektet Minas Congas där våra svenska AP fonderna investeras kommer alltså enbart att medföra stora konsekvenser för miljön och befolkningen i området.
Våra krav till Sveriges Regering är:
1. Vi kräver att Guldbrytningsprojektet Minas Congas i Cajamarca Peru stoppas!
2. Vi kräver att den svenska regering slutar investera våra svenska pensionspengar i ett gruvbolag som orsakar grova kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring, Sverige måste ta sitt ansvar i att sluta vara en del som förstör sjöar, glaciärer, floder och människors liv med våra svenska pensionspengar på andra sidan jorden.
3. Vi kräver respekt till livet, vattnet är folkets guld. Vi lräver okränkbarhet av källflöden och glaciärer i Latinamerika.
4. Vi kräver att den svenska regeringen ska istället långsiktigt stabilt investera våra pensionspengar i infrastruktur såsom järnväg, energieffektiviseringar och förnyelsebara energikällor, och på så sätt göra stor skillnad för klimatet.
5. Vi kräver att suveräniteten hos världens ursprungsbefolningar respekteras!
Miljögruppen för Latinamerika
Nidia Loarte Åman
Jeannette Escanilla
siguen firmas....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar